Serie ‘Ik ben…’

De serie 'Ik ben...'

De serie: ‘Ik ben…’ is een programma voor mensen die samen aan een ontwikkeling werken. Door oog te hebben voor elkaars drijfveren wordt elk teamlid gemotiveerd en de teamprestatie gemaximaliseerd.

Voor bedrijven

Als team kiest u een gezamenlijk te ontwikkelen doel.  Het programma dat één week, en maximaal een uur per dag, duurt bewerkt:

 1. Bewustwording van de inbreng en focus per deelnemer.
 2. Inzicht in de motivatie van de teamleden.
 3. Inzicht in de onderlinge verhoudingen.
 4. Inzicht in de blinde vlekken van het team.

 

Het programma wordt voor uw bedrijf op maat gemaakt en kan gecoacht worden toegepast. Het testmateriaal geeft u inzicht in de drijfveren van de teamleden en zal stimuleren en motiveren om de gezamenlijke focus scherp te stellen en te houden.

Maatschappelijke organisaties

Jeugdzorg
Ouders en (professionele) opvoeders kunnen de focus op de opvoeding van de aan hen toevertrouwde kinderen bepalen met het programma:

‘Ik ben opvoeder’

Als gezin of groep stelt u persoonlijke en gezamenlijke doelen. Deze legt u vast in een gezins- of groepsplan. Met dit programma zorgt u ervoor dat de afspraken eerlijk, doelgericht en meetbaar zijn:

 1. Persoonlijke doelen te stellen die objectief haalbaar zijn.
 2. De persoonlijke doelen te verbinden met gezamenlijke doelen, zo motiveer je elkaar.
 3. Te meten en daarmee de doelen realistisch bij te stellen door ze te bespreken met behulp van de evaluatietesten.
 4. Een vaststaande ‘beloning’ individueel en/of gezamenlijk als meetbaar doel te stellen.

Voor voogden, behandelgroepen, gezinshuizen, pleegzorg en andere jeugdzorginstellingen is in overleg een programma op maat mogelijk.

Detentie
Voor gedetineerden en reclassanten is een programma beschikbaar met de titel:

‘Ik ben er bijna uit’

Deelnemers worden bewust gemaakt van de doelen die zij zichzelf willen stellen tijdens of na hun detentie. De aanpak levert veel inzicht op, óók als deze ongemotiveerd wordt ingevuld. Zowel een individuele als groepsgewijze aanpak is hierbij mogelijk. Deelnemers leren:

 1. Persoonlijke doelen te stellen die objectief haalbaar zijn.
 2. Hoe de invulling van je week er idealiter uit ziet.
 3. Te meten wat er allemaal gebeurt als je (niet) doet wat je zegt.
 4. De ‘beloning’ als het doel meetbaar is behaald.

Het programma kan door professionals en vrijwilligers worden gebruikt en op maat voor de doelgroep worden aangepast.

Kerken
Voor mensen die met hun geloof willen werken is een programma beschikbaar met de titel:

‘Ik ben uitgenodigd’

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kerkelijke organisaties. Deelnemers worden geactiveerd om in één week, van zondag tot zondag (of woensdag tot woensdag) hun persoonlijke en/of gezamenlijke ontwikkeling aan te pakken. Deelnemers leren:

 1. Te focussen op wat écht belangrijk is op dit moment.
 2. Bewustwording van het effect van je gedrag op de omgeving.
 3. Een langdurig doel te stellen waar je gemotiveerd mee aan de slag gaat.
 4. Steun te zoeken zodat het volhouden makkelijker wordt.

Het programma kan voor u op maat worden aangepast. Neem gerust contact op als u uw geloof krachtiger in de praktijk wilt zien werken.

Gemeenten

Voor gemeenten is een programma beschikbaar voor werkers in de jeugdzorg en voor consulenten die werkzoekenden begeleiden.


Jeugdzorg
Ouders en (professionele) opvoeders kunnen de focus op de opvoeding van de aan hen toevertrouwde kinderen bepalen met het programma:

‘Ik ben opvoeder’

U werkt met een motiverend gezinsplan dat door alle betrokkenen onderschreven wordt. Doordat dit resultaatgericht en meetbaar is kunt u feitelijke resultaten laten zien op basis van de doelen die u zichzelf beleidsmatig gesteld heeft.


Werk en inkomen
Consulenten die mensen begeleiden naar werk kunnen met een team van werkzoekenden aan de slag met het programma;

‘Ik ben op weg naar mijn werk’

Deelnemers worden gestimuleerd om in één week samen de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan realistisch te bepalen en als team van werkzoekenden de komende tijd aan de slag te gaan.

Geleerd wordt:

 1. Persoonlijke doelen te stellen die objectief haalbaar zijn.
 2. Hoe de invulling van je week er idealiter uit ziet.
 3. Te meten wat er allemaal gebeurt als je (niet) doet wat je zegt.
 4. De ‘beloning’ als het doel meetbaar is behaald.

Dit programma kan voor u op maat gemaakt worden. Bijbehorend testmateriaal zal werkzoekenden stimuleren en motiveren en geeft u nuttige informatie om uw cliënten effectiever te begeleiden.

Leveringen, voorwaarden en prijzen

Voorwaarden en prijsstelling van onze producten:

Het aanbieden van onze op deze site beschreven producten en diensten is maatwerk. Op basis van uw vragen gaan wij met u in gesprek en komen in overleg tot een resultaatgerichte aanpak.

Voor nadere informatie of een aanvraag op maat kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. De algemene voorwaarden voor levering van onze diensten zijn van toepassing en te lezen in bijgevoegd pdf bestand.

Klik hier om de pdf te openen.